ECN publication
Title:
Public final report PAMPLONA
 
Author(s):
 
Published by: Publication date:
ECN Solar Energy 1-4-2016
 
ECN report number: Document type:
ECN-E--16-011 ECN publication
 
Number of pages: Full text:
4 Download PDF  

Abstract:
De algemene doelstelling van het project Pamplona is om zonnecel en –module technologie te ontwikkelen waarmee meer energie kan worden opgewekt tegen lagere kosten. Het consortium bestond uit het Energie Onderzoekcentrum Nederland (ECN) en de bedrijven Eurotron, Levitech, Meco en Tempress. Eurotron brengt apparatuur op de markt voor het vervaardigen van zonnepanelen op basis van zogenaamde Conductive Back Sheet technology. Deze panelen hebben inherente voordelen ten opzichte van de mainstream panelen. Levitech levert aan de zonnecel-producerende bedrijven equipment waarmee door middel van Atomic Layer Deposition een passiverende laag Al2O3 op zonnecellen aangebracht kan worden. Meco is een bedrijf dat plating equipment maakt voor o.a. de zonnecel-producerende industrie. Door het toepassen van Nikkel-Koper metalisatie op zonnecellen kan de conventionele, dure, zilver metalisatie vermeden worden. Tempress heeft een lange staat van dienst als leverancier van diverse soorten apparatuur voor onder meer de zonnecel producerende markt. Tot die apparatuur behoort machinerie die diëlectrische lagen, waaronder SiNx, kan aanbrengen op zonnecellen en diffusie-ovens, waarmee gedoteeerde laagjes in zonnecellen gemaakt kunnen worden. Eén van de belangrijkste doelstellingen in Pamplona was om de zogenaamde p-Pasha zonnecel te maken. Deze zonnecel onderscheidt zich van de mainstream zonnecellen doordat hij op de achterkant geen volledige Aluminium bedekking heeft, maar een diëlectrische laag, t.w. Al2O3, met een partiële bedekking van gezeefdrukte Aluminium pasta. Het idee hierachter is dat de diëlectrische laag het rendement van de zonnecel verhoogt vanwege verminderde recombinatie van ladingsdragers en door een verbeterde interne reflectie van licht. Daarnaast is ook de Aspire cel gemaakt. Dit is de Metal Wrap through (MWT) variant van de p-Pasha zonnecel. Deze zonnecel heeft alle elektrische contacten op de achterkant en is daarmee geschikt om er Conductive Back Sheet panelen mee te maken.


Back to List