ECN publication
Title:
Concentrations of ultrafine particles and NOx inside a car while driving
 
Author(s):
 
Published by: Publication date:
ECN Environment & Energy Engineering 14-9-2016
 
ECN report number: Document type:
ECN-E--16-048 ECN publication
 
Number of pages: Full text:
20 Download PDF  

Abstract:
Vooral rondom drukke verkeerswegen is de luchtkwaliteit relatief slecht. Dit wordt grotendeels veroorzaakt wordt door de uitlaatgassen van de passerende voertuigen. Bekend is dat de blootstelling aan dergelijke verontreinigde lucht kan leiden tot gezondheidseffecten op de korte en lange termijn. Op basis van gereguleerde metingen in stedelijk gebied kan deze blootstelling geschat worden. Veel minder goed bekend is de blootstelling van inzittenden in een rijdend voertuig op de weg. De vraag hoeveel deze blootstelling is, is vooral van belang voor degenen die beroepsmatig veel achter het stuur zitten zoals bestuurders van personenvervoer (taxi’s, bussen) en (internationaal) vrachtvervoer. Om hier een beter inzicht in te krijgen is de luchtkwaliteit gemeten in een rijdend voertuig. Tijdens deze campagne zijn de verkeerscomponenten NOx en ultrafines gemeten in het (rijdende) voertuig en vlak daarbuiten. Naast het vergelijken van de gemiddelde concentraties buiten en binnen is het effect van de verschillende ventilatiemodes op de kwaliteit van de lucht in het voertuig bestudeert. De voornaamste bevinding is dat het luchtfilter in het voertuig de aantallen stofdeeltjes reduceert tot ca. 45% van de waarden direct buiten het voertuig. Dit is overigens nog steeds boven de achtergrondwaarde in een stedelijk gebied. Alleen in het geval van recirculerende lucht is sprake van ontkoppeling: de concentraties in het voertuig dalen na verloop van tijd tot minder dan 10% en laten geen invloed zien van wat er buiten gebeurt. Voor NO en NO2 zijn de niveaus binnen vergelijkbaar met buiten indien er geventileerd wordt. In geval van recirculatie neemt de NO2 in het voertuig een relatief stabiele waarde aan; deze is min of meer vergelijkbaar met de gemiddelde waarde buiten. Het filter blijkt dus geen effect te hebben op het terugdringen van NOx in het voertuig. Recirculeren van lucht in een voertuig kan slechts voor beperkte tijd omdat na verloop van tijd de ramen zullen beslaan door ophoping van vocht en vanwege het te hoog worden van de CO2-concentratie. Men is dan gedwongen de ramen te openen waardoor alsnog (verontreinigende) lucht van buiten wordt aangevoerd.


Back to List