ECN publication
Title:
Consultatiedocument basisbedragen SDE+ 2017
 
Author(s):
 
Published by: Publication date:
ECN Policy Studies 18-4-2017
 
ECN report number: Document type:
ECN-E--16-030 ECN publication
 
Number of pages: Full text:
46 Download PDF  

Abstract:
Dit rapport toont de ontvangen (geanonimiseerde) marktconsultatiereacties op het Conceptadvies Basisbedragen SDE+ 2017 en de manier waarop ECN en DNV GL deze reacties hebben beantwoord en hebben meegewogen in het opstellen van het Eindadvies Basisbedragen SDE+ 2017.

More Information:

Back to List