ECN publication
Title:
Metingen met sensoren in het Innovatief Meetnet Eindhoven – resultaten en interpretatie
 
Author(s):
 
Published by: Publication date:
ECN Environment & Energy Engineering 8-3-2017
 
ECN report number: Document type:
ECN-E--17-015 ECN publication
 
Number of pages: Full text:
38 Download PDF  

Abstract:
In Eindhoven wordt op een groot aantal locaties de luchtkwaliteit gemeten met sensorsystemen die door ECN ontwikkeld zijn. Tezamen vormen deze systemen het Innovatie Lucht Meetnet (ILM). Het meetnet is gestart in 2014 en de afgelopen jaren zijn aantallen stations en te bemeten componenten verder uitgebreid. De belangrijkste componenten die nu gemeten worden zijn: fijnstof (PM10, PM2,5 en PM1), stikstofdioxide (NO2), en ozon (O3). Daarnaast worden enkele meteorologische parameters gemeten: temperatuur (T) en relatieve vochtigheid (RH).


Back to List