ECN publication
Title:
Berekening emissies naar grondwater bij uitstel bovenafdichting – De Sluiner (Attero)
 
Author(s):
 
Published by: Publication date:
ECN Environment & Energy Engineering 10-4-2017
 
ECN report number: Document type:
ECN-E--17-019 ECN publication
 
Number of pages: Full text:
21 Download PDF  

Abstract:
Modelberekeningen zijn uitgevoerd door ECN, om het risico in te schatten van bodem- en grondwaterverontreiniging in het geval dat er uitstel wordt verleend voor het aanleggen van een bovenafdichting op stortvak 3 van de stortplaats De Sluiner (Attero). De berekeningsmethodiek sluit zo dicht mogelijk aan bij de door ECN en RIVM ontwikkelde methodiek om emissietoetswaarden (ETW) te bepalen voor duurzaam beheerde stortplaatsen. In de voor de beslissing tot uitstel meest relevante periode tot 25 jaar, en een aangenomen lekdebiet van 50 mm/jaar, vindt alleen een berekende overschrijding plaats van de toetswaarde van het grondwater voor ammonium (22 mg/L, toetswaarde 3,3 mg/L) en chloride (240 mg/L, toetswaarde 180 mg/L). Berekende overschrijdingen voor ammonium en chloride vinden niet plaats als er direct wordt afgedicht. De overige stoffen blijven in alle berekende scenario’s onder de lokale toetswaarde van het grondwater.


Back to List