Publications

Skip Navigation Links.

Search for publications:


Limit search to the fields


ECN publication
Title:
Sectorstudie elektrotechnische industrie [NDS 94-001]
 
Author(s):
Brouwer, E.P.; Iersel, R.M.
 
Published by: Publication date:
ECN Policy Studies 1-10-1994
 
ECN report number: Document type:
ECN---94-001 Book
 
Number of pages: Full text:
29 Download PDF  

Published in:.

Abstract:
De elektrotechnische industrie kan opgedeeld worden in twee segmenten.De zware elektrotechnische industrie omvat de fabrieken van kabels, transformatoren en generatoren. Dit segment heeft de eigenschappen van een procesindustrie. Het tweede segment is de lichte elektrotechnische industrie. Hier bestaan de activiteiten vaak uit assemblage.

Uit de produktiestatistieken van het CBS kan een goed beeld verkregen worden over de omvang van de elektrotechnische industrie. Het energiegebruik wordt in deze statistieken gedetailleerd weergegeven. Op sectorniveau worden economische en verbruikscijfers gegeven in de Nederlandse Energie Huishouding, eveneens van het CBS. De elektrotechnische industrie wordt gedomineerd door de bedrijven met meer dan 20 werknemers. De gegevens die het CBS verstrekt in de produktiestatistieken (op subsectorniveau) en de Nederlandse Energiehuishouding (op sectorniveau) hebben betrekking op deze groep bedrijven.

Er is weinig bekend over de gebruikte productieprocessen. Wel is bekend dat de producten en processen die in deze sector voorkomen sterk per bedrijf verschillen. Hierdoor is het moeilijk de energiefuncties in kaart te brengen en biedt het uitvoeren een verdergaand onderzoek naar de energiefuncties weinig perspectief op een volledig beeld. Een onderzoek zou kunnen uitwijzen welke processen in deze sector belangrijk zijn voor het energieverbruik, mede omdat het CBS veel van haar gegevens over deze sector niet op subsectorniveau verstrekt. Daarnaast is, vanwege de dominantie van enkele grote concerns, een aantal cijfers geheim. Dit bemoeilijkt het verkrijgen van inzicht in de details van de segmenten.

More Information:

Back to List