Publications

Skip Navigation Links.

Search for publications:


Limit search to the fields


ECN publication
Title:
Sectorstudie groenten- en fruitverwerkende industrie [NDS 96-008]
 
Author(s):
 
Published by: Publication date:
ECN Policy Studies 1-5-1996
 
ECN report number: Document type:
ECN---96-008 Book
 
Number of pages: Full text:
29 Download PDF  

Published in:.

Abstract:
Van de groente- en fruitverwerkende industrie zijn uitgebreide fysiekegegevens beschikbaar, grotendeels gebaseerd op diverse CBS-publicaties. Een nadere indeling in 7 segmenten kan gemaakt worden op basis van het type bedrijf, aan de hand van combinaties van product en verwerkingsmethode. Een functie-indeling kan gemaakt worden op basis van circa 10 belangrijke combinaties van product en verwerkingsmethode, aangevuld met enkele restfuncties. Op dit functieniveau zijn geen energieverbruikscijfers beschikbaar. Mogelijk kunnen deze op het niveau van de genoemde nadere segmentindeling wel beschikbaar komen.

Advies voor monitoring
Voor wat betreft de produktiestatistiek volgens de SBI ?93 indeling is het niet duidelijk welke fysieke grootheden nog opgenomen zijn. Bovendien is er sprake van een zekere trendbreuk met de oude indeling van 1992 en eerder. Mogelijk is een verantwoord overzicht te scheppen indien de sectoren groente- en fruitverwerkende industrie en aardappelproducten als één sector beschouwd worden.

Uitgebreide gegevens betreffende producten en productwaarde worden bijgehouden in de tuinbouwstatistiek van het CBS. Deze gegevens zijn ook opgenomen in de Tuinbouwstatistiek van het Productschap voor groenten en fruit en het jaarverslag van de branchevereniging VIGEF. Deze gegevens kunnen dienen als fysieke parameters voor het functieniveau. Het CBS beëindigt in 1996 de afzonderlijke gegevensverzameling betreffende verwerkte groenten en fruit. In de toekomst dient fysieke productie te worden afgeleid uit de produktiestatistieken (inkopen) en de maandstatistiek van de industrie (verkopen).

Wat moeilijker te benaderen zijn de gegevens betreffende vruchtensap uit concentraat, en het produceren van gedroogde groenten, jams, pulpen, stropen, concentraten, poeders en sauzen. Ook het verbruik van aardappelen naar verwerkingsmethode is niet bekend.

Gegevens van het energiegebruik op het aangegeven functieniveau zijn niet beschikbaar. Mogelijk worden ze verzameld in het kader van de meerjarenafspraak energie-efficiency. Gegevens over de wijze van monitoring worden door Novem evenwel als vertrouwelijke informatie beschouwd.

Als grove benadering voor het functieniveau biedt mogelijk een gedetailleerder segmentindeling uitkomst. Dit kan omdat het CBS in staat is gegevens uit de produktiestatistiek te leveren met de volgende indeling:

  • groenten en fruit steriliserende bedrijven
  • waarvan champignonssteriliserende bedrijven
  • groenten- en fruitinvriezende bedrijven
  • zuurkoolbedrijven
  • producenten van gedroogde groenten en fruit
  • vruchtensap- en vruchtendrankproducerende bedrijven
  • overige groente- en fruitverwerkende bedrijven.
Voorts zijn technische basisgegevens betreffende het verbruik van verschillende typen installaties (blancheurs, sterilisatoren, vriezers, drogers, indampers) interessant in relatie tot de productdoorzet. Deze laatste gegevens zijn door hun aard en diversiteit fragmentarisch, maar relevant om besparingsmogelijkheden op te sporen en processen te kunnen vergelijken.

Dit rapport geeft de situatie t/m 1993.


Back to List