Publications

Skip Navigation Links.

Search for publications:


Limit search to the fields


ECN publication
Title:
Verklarende energiegebruiksfactoren kantoorgebouwen
 
Author(s):
 
Published by: Publication date:
ECN Policy Studies 1-9-1998
 
ECN report number: Document type:
ECN---98-002 Book
 
Number of pages: Full text:
40 Download PDF  

Published in:.

Abstract:
In het kader van NEEDIS is een enquête uitgevoerd bij 225 kantoorhoudendebedrijven naar het verbruik aan energiedragers in relatie tot de activiteit (fysieke factoren), de mate van isolatie en het gebruik van energiebesparende apparaten (de energetische factoren).
De opzet van het onderzoek was:

  1. Te ervaren of de bedrijven bereid en in staat zijn de benodigde gegevens te leveren.
  2. Schattingen te maken van de bijdragen van de diverse factoren op de verschillen in het verbruik.
  3. Suggesties te doen m.b.t. monitoring.
Gebleken is dat het voor de geënquêteerde bedrijven moeilijk is om alle vragen te beantwoorden. Volledigheid was in dit onderzoek gewenst omdat dit voor het bepalen van de invloed afzonderlijke factoren op het energiegebruik noodzakelijk is. Dankzij de inspanning, o.a. door telefonische navraag bij de geënquêteerden, is toch 2/3 deel van de antwoorden bruikbaar voor de totale analyse. In de steekproef zijn bewust, naast kantoren die vallen onder financiële instellingen en zakelijke dienstverlening, kantoren opgenomen van groothandel- en expeditiebedrijven alsmede van (kleine) industriële bedrijven.


Back to List