Publications

Skip Navigation Links.

Search for publications:


Limit search to the fields


ECN publication
Title:
Evaluatie kosten en prestatie praktijkexperiment : bedrijfskantoor Trend Cosmetics B.V. te Nibbixwoud
 
Author(s):
 
Published by: Publication date:
ECN Energy in the Built Environment 1-9-2001
 
ECN report number: Document type:
ECN-C--01-086 ECN publication
 
Number of pages: Full text:
43 Download PDF  

Abstract:
In opdracht van Trend Cosmetics B.V. te Nibbixwoud heeft de groep DuurzameEnergie in de Gebouwde Omgeving (DEGO) van ECN een studie uitgevoerd naar de gerealiseerde energiebesparing en de hiervoor gemaakte meerkosten van de energiebesparende maatregelen voor het nieuwe bedrijfskantoor van deze firma. Uit een eerder uitgevoerde haalbaarheidsstudie is gebleken dat een warmtepompinstallatie met 24 energiepalen in combinatie met vloerverwarming en gebalanceerde ventilatie het goed geisoleerde gebouw van warmte kan voorzien. Tevens kan in de zomer dezelfde installatie voldoende koelvermogen leveren door middel van vloerkoeling (directe koeling door warmte afgifte aan de bodem met behulp van de energiepalen). De meerkosten van het totale uitgevoerde maatregelenpakket bedragen fl. 130.000,- (excl. BTW). Hierbij geldt een EP van 0,99, waardoor het gebouw iets beter presteert dan de beoogde EP van 1,05. Na de ingebruikname van het gebouw is door de ondernemer besloten een compressiekoelmachine (3,5 kW,h) te plaatsen in het penthouse, een ontvangstruimte voor gasten op de 2e verdieping. Echter door de relatief kleine oppervlakte van het penthouse, het relatief lage koelvermogen van de unit en de gedeeltelijke compensatie voor koeling in de EP-berekening heeft dit geen significant effect op de EP (EP blijft dus 0,99). In de referentiesituatie, waarbij geldt EP = 1,84, is met het pakket TRNSYS een warmtebehoefte van 442 GJ berekend. Voor het gerealiseerde gebouw is een warmtevraag van 42 GJ berekend. De totale jaarlijkse CO2 uitstoot is hierbij gedaald van 71074 kg naar 40297 kg. Om dit te realiseren zijn meerkosten gemaakt van fl. 87,- /m2. Dit komt overeen met een reductie van 0,24 kg CO2 uitstoot per extra geinvesteerde gulden en een besparing van ruim 400 MJ/m2 aan primaire energie.


Back to List