Publications

Skip Navigation Links.

Search for publications:


Limit search to the fields


ECN publication
Title:
Het duurzame hoofdkantoor van de Hoogevest Groep (PG 019) : onderzoek naar toepassing duurzame energie-opties, subsidies en fiscale regelgeving
 
Author(s):
 
Published by: Publication date:
ECN Energy in the Built Environment 1-9-2001
 
ECN report number: Document type:
ECN-C--01-089 ECN publication
 
Number of pages: Full text:
51 Download PDF  

Abstract:
De Van Hoogevest Groep streeft ernaar om bij de bouw van haar nieuwehoofdkantoor zo veel mogelijk gebruik te maken van de voordelen van duurzame energie. In de praktijk betekent dit een zo laag mogelijke energieprestatiecoefficient (EPC) door maatregelen met een terugverdientijd van maximaal 10 jaar. Allereerst zijn maatregelen geselecteerd door de energieprestatie van het voorontwerp te vergelijken met die van andere energiezuinige gebouwen in Nederland. Voor het terugdringen van de warmtevraag is gekozen voor: 1. een geavanceerde raamconstructie die bestaat uit glas in een houten kozijn met een lage U-waarde, een hoge ZTA- en LTA-waarde, in delen instelbare zonwering die automatisch en met de hand kan worden ingesteld; het hout wordt aan de buitenzijde beschermd door aluminium bekleding terwijl de zonwering wordt beschermd door een extra glasplaat; de ramen zijn te openen, 2. gebalanceerde ventilatie met hoogrendement warmteterugwinning. Vervolgens zijn gebouwsimulaties uitgevoerd om het effect van mechanische en passieve koeling op het binnenklimaat en het energiegebruik te berekenen. Hieruit zijn de volgende conclusies getrokken: 1. natuurlijke ventilatie kan een grote bijdrage leveren aan de bestrijding van oververhitting van het gebouw, 2. de koelsystemen voor koeling van computerruimte en k?antoren zijn inzetbaar voor verwarming van het gebouw in de winter, 3. zonnecellen en een vegetatiedak zijn nuttige componenten in het ontwerp. De gekozen maatregelen veroorzaken niet altijd kostenverhogingen en zijn in veel gevallen terug te verdienen. De maatregelen resulteren in een EPC van 1,14.


Back to List