Publications

Skip Navigation Links.

Search for publications:


Limit search to the fields


ECN publication
Title:
Aërodynamische tabel generator : technische beschrijving
 
Author(s):
 
Published by: Publication date:
ECN Wind Energy 1-12-2001
 
ECN report number: Document type:
ECN-C--01-130 ECN publication
 
Number of pages: Full text:
31 Download PDF  

Abstract:
Dit rapport geeft een technische beschrijving van het computerprogramma"Aërodynamische Tabel Generator" (ATG). Met ATG kunnen snel aërodynamische coëfficiënten (lift, weerstand en moment) voor windturbinebladen worden bepaald. De coëfficiënten worden in tabelvorm opgeslagen in een bestand dat vervolgens als invoerbestand gebruikt kan worden voor ontwerpprogramma's die gebruik maken van Blad-Element-Impuls theorie. Voor de bepaling van aërodynamische coëfficiënten maakt het programma gebruik van een vaste database. Deze database bevat coördinaten van veel voor windturbines toegepaste geometrieën (bladsectie-profielen) en bestanden met gemeten aërodynamische coëfficiënten. De coëfficiënten zijn onder verschillende condities gemeten waardoor er per geometrie meerdere bestanden bestaan. De gebruiker kan een eigen geometrie en condities invoeren, waarna het programma door middel van interpolatie, extrapolatie of een eenvoudige schalingsregel de coëfficiënten uit de database aanpast aan de ingevoerde geometrie en condities. De aangepaste coëfficiënten kunnen eventueel worden uitgebreid naar het gehele invalshoekbereik van -180 tot ?°. Het doel van dit rapport is het vastleggen van de wijze waarop ATG tot deze resultaten komt. Het programma draait onder Windows 95/98/ME/NT/2000. Een gebruikershandleiding wordt in PDF-formaat meegeleverd.


Back to List