Publications

Skip Navigation Links.

Search for publications:


Limit search to the fields


ECN publication
Title:
Ontwikkeling van een gereedschap voor het ontwerpen van windturbineregelingen; Fase 1
 
Author(s):
 
Published by: Publication date:
ECN Wind Energy 1-12-2003
 
ECN report number: Document type:
ECN-C--03-133 ECN publication
 
Number of pages: Full text:
24 Download PDF  

Abstract:

Dit rapport betreft de generieke programmatuur die ECN ontwikkelt voor het ontwerpen van windturbineregelingen. Hoewel de programmatuur zich nog in een ontwikkelstadium bevindt, is deze al ingezet om regelingen voor de windturbine-industrie te ontwerpen. Hierbij richtten we ons zowel op het regelen van de rotorsnelheid en de productie, als op het reduceren van belastingen.

We belichten met name de ontwikkeling van de programmatuur die is uitgevoerd binnen het door NOVEM gesubsidieerde project ?Ontwerpgereedschap voor het integraal ontwerpen van windturbine regelingen - fase 1? (contract nummer 2020-01-12-10-003). Daarnaast is er kort aandacht voor het tijdschema waaraan de ontwikkeling onderhevig is en de toekomst die wij met de programmatuur voorzien.

De belangrijkste ontwikkelingen binnen het door NOVEM gesubsidieerde project zijn het toepasbaar maken van vollast bedrijf zonder productie-dips, demping van lateraal gekoppelde resonanties in de aandrijftrein, het overbruggen van resonantie rotorsnelheden en het vooruitkoppelen van de gereconstrueerde windsnelheid.


Back to List