Publications

Skip Navigation Links.

Search for publications:


Limit search to the fields


ECN publication
Title:
Bladhoek geregelde demping van axiale torentrillingen bij windturbines
 
Author(s):
 
Published by: Publication date:
ECN Wind Energy 1-12-2003
 
ECN report number: Document type:
ECN-C--03-134 ECN publication
 
Number of pages: Full text:
27 Download PDF  

Abstract:

Er is een generieke werkwijze opgezet voor het ontwerpen van actieve axiale torendemping middels bladhoekverstelling bij pitch to vane horizontale as turbines. De werkwijze is geïmplementeerd in ECN?s ontwikkelomgeving voor windturbineregelingen. De potentie van aldus ontworpen dempende regelingen is aangetoond door het gedrag van een typische multimegaWatt offshore turbine met dempende regeling te simuleren in de Matlab-omgeving. De weg tot implementatie is nog niet volledig geplaveid; de regeling heeft beproeving in Phatas nog niet doorstaan.

De regeling dempt de eerste axiale torenbuigmode op basis van proportionele snelheidsterugkoppeling plus band pass filtering, zoals voorgesteld in de literatuur. Hieraan toegevoegd is de fuzzy instelling van de dempende regelaar, waarmee het actieve dempen tot de noodzakelijkheid wordt beperkt.

Deze studie heeft aanleiding gegeven te veronderstellen dat de mate waarin axiale torenbuiging optreedt ook in hoge mate wordt bepaald (naast de bekende invloed van structurele - en natuurlijke aërodynamische demping) door de gevoeligheid van de axiaalkracht voor veranderingen in de bladhoek. Mogelijk kan deze hypothese ertoe leiden dat de dempende regeling in de toekomst beter op het van toepassing zijnde proces kan worden afgestemd. Nadere analyse van deze hypothese zou bovendien kunnen uitwijzen dat het zinvol is om de genoemde gevoeligheid bij het aërodynamisch bladontwerp in acht te nemen.


Back to List