Publications

Skip Navigation Links.

Search for publications:


Limit search to the fields


ECN publication
Title:
Koppelregeling van variabel-toeren windturbines
 
Author(s):
 
Published by: Publication date:
ECN Wind Energy 1-12-2003
 
ECN report number: Document type:
ECN-C--03-136 ECN publication
 
Number of pages: Full text:
35 Download PDF  

Abstract:
Bij conventioneel bedreven variabel-toeren turbines is het mogelijkgebleken de generatorregeling zodanig aan te passen, dat:

  1. de productie-dips, die bij boven-nominaal turbine bedrijf voorkomen, worden geëlimineerd;
  2. de turbine tijdens de transitie van deellast - naar vollast bedrijf (en vise versa) meer produceert.

Met gebruikmaking van in de literatuur teruggevonden werkwijzen kan dit de productie met ordegrootte 0.8 % respectievelijk 0.7 % verhogen. Hieraan hebben toegevoegd i) een werkwijze die de voor dip-eliminatie benodigde toename van het generatorkoppel halveert en ii) een werkwijze waarbij de productie tijdens de transitie nog verder kan worden verhoogd (opnieuw ordegrootte 0.7 %). Deze laatste toevoeging is nog onzeker en zal slechts kunnen worden gebruikt voor offshore turbines.

De verbeterde werkwijze voor eliminatie van productie-dips is reeds in generieke vorm in ECN?s ontwikkelomgeving voor windturbineregelingen opgenomen. Hiermee zijn 2 regelingen voor commerciële windturbines ontworpen, die met verschillende aërodynische codes (waaronder Phatas) zijn beproefd.


Back to List