Publications

Skip Navigation Links.

Search for publications:


Limit search to the fields


ECN publication
Title:
Passieve mechanismen voor demping van bladzwaaitrillingen
 
Author(s):
 
Published by: Publication date:
ECN Wind Energy 1-12-2003
 
ECN report number: Document type:
ECN-C--03-139 ECN publication
 
Number of pages: Full text:
16 Download PDF  

Abstract:
Zwaaitrillingen vormen een ernstig probleem voor stall turbines en kunnenonder bepaalde condities ook bij bladhoek geregelde turbines naar vaanstand optreden. De demping van deze trillingen kan worden verhoogd met een radiaal geori¨enteerd massa-veer-systeem. De werking berust op het Coriolis-effect. Het voordeel van zo?n radiaaldemper ten opzichte van reeds bestaande tangentiaaldempers is de veel grotere beschikbare ruimte voor montage in het blad.

De werking van deze twee dempersystemen is vergeleken via een parameterstudie. Hierin is de gevoeligheid uitgezocht voor variaties in de massa, eigenfrequentie en dempingsgraad van het dempersysteem. De demperwerking is beoordeeld op grond van de bereikte effectieve dempingsgraad en de uitwijkingsgevoeligheid van de dempermassa. Het blijkt dat de tangentiaaldemper veel minder gevoelig is voor parameteronzekerheden en bovendien een veel sterker dempende werking heeft. Door de vereiste zeer nauwkeurige afstemming van de dimensonering van de radiaaldemper op de bladeigenschappen wordt verdere ontwikkeling niet zinvol geacht, mede omdat ook de dempende werking beperkt is.

De gevoeligheidsanalyse van de tangentiaaldemper voor de diverse parametervariaties draagt bij tot verhoging van het inzicht dat vereist is om deze succesvol toe te passen.


Back to List