Publications

Skip Navigation Links.

Search for publications:


Limit search to the fields


ECN publication
Title:
Microgolf regeneratie van roetfilters voor dieselmotoren
 
Author(s):
 
Published by: Publication date:
ECN 1-2-2004
 
ECN report number: Document type:
ECN-C--04-025 ECN publication
 
Number of pages: Full text:
30 Download PDF  

Abstract:
In dit rapport worden de werkzaamheden die zijn uitgevoerd binnen hetproject Microgolf regeneratie van roetfilters voor Dieselmotoren, waarbij de nadruk gelegd wordt op het ontwikkelen van de coating die wordt aangebracht op het filtermateriaal. Enkele aspecten die behandeld worden zijn: de samenstelling van de suspensie, de grootte van de katalysatordeeltjes in de suspensie, de verdeling van de coating na aanbrengen op het filtermateriaal, de hechting van de coating en de temperatuurschok bestendigheid van de coating. Het resultaat van alle experimenten is een coatprocedure die een goed hechtende laag oplevert die ook temperatuurschok bestendig is. De verdeling van de katalysator voldoet niet volledig maar voor de verkennende regeneratie experimenten, die vervolgens zijn uitgevoerd, levert dit geen problemen op. Voor deze experimenten zijn enkele filters gecoat met katalysator om te onderzoeken wat het effect hiervan is op de opwarming in microgolf straling. Vervolgens is er getest wat het effect is van de katalysatorcoating op de verbranding van actieve kool (ter simulatie van roet). Uit deze experimenten is gebleken dat het principe goed werkt; het aanbrengen van de katalysator resulteert in een snelle, relatief homogene opwarming van het filter en de verbranding van actieve kool vindt nagenoeg volledig plaats zonder CO als bijproduct.


Back to List