Publications

Skip Navigation Links.

Search for publications:


Limit search to the fields


ECN publication
Title:
Overdracht regeltechnische windturbinekennis : Eindrapport
 
Author(s):
 
Published by: Publication date:
ECN Wind Energy 1-3-2004
 
ECN report number: Document type:
ECN-C--04-059 ECN publication
 
Number of pages: Full text:
27 Download PDF  

Abstract:

In de afgelopen jaren is een groeiende belangstelling voor windturbine regelingen merkbaar. Desondanks wordt door industriële partijen nog weinig gebruik gemaakt van de regeltechnische kennis die in Nederland op dit gebied aanwezig is.

Intensivering van kennisoverdracht op dit gebied wordt belangrijk geacht om te bewerkstelligen dat de geavanceerde, meer optimaal werkende, regelingen vaker toepassing vinden in Nederland. Daardoor kunnen toekomstige ontwikkelingen meer in nauwe aansluiting met de praktijk plaatsvinden.

Doel van het project is het overdragen van state-of-the-art regeltechnische kennis voor wind-turbines aan belanghebbenden zoals windturbinefabrikanten en hun toeleveranciers. De hierbij gevolgde aanpak is dat presentaties worden gegeven aan specialisten aan de hand van een z.g. "Windturbine Demonstratie Kit", of kortweg "demokit", welke worden ondersteund met brochure materiaal.

Tijdens de conferentie EWEC 2003, de beurzen Husumwind 2003 en Hannover Messe 2004 zijn vier bilaterale ontwerpdemonstraties gegeven. Er zijn hierbij nieuwe contacten gelegd met twee Spaanse, een Duitse en twee Scandinavische fabikanten. Verder zijn twee Nederlandse, een Duitse fabrikant en een Scandinavische fabrikant benaderd, waarmee reeds contact bestond.

Bij één fabrikant bestaan concrete plannen voor het overnemen van de ontwikkelomgeving.Ook bestaat interesse in samenwerking op gebied van R&D. Tijdens een bezoek in januari 2004 zijn de mogelijkheden hiervoor verkend en is een ontwerpdemonstratie gegeven. In juni 2004 wordt door ECN een cursus gegeven bij deze fabrikant.

Tijdens de verschillende beurzen bleek dat de demonstratie een als eerste kennismaking goedwerkt, waarna met specialisten dieper wordt ingegaan op het regelaarontwerp en de daarbij gebruikte gereedschappen. Ook de uitgegeven brochure heeft de interesse gewekt en bleek nuttig als ondersteuning van de presentaties.

De beste strategie voor de kennisoverdracht aan marktpartijen blijft ons inziens het overdragen van een ?open source? ontwerpomgeving. Deze aanpak is uniek en heeft de interesse gewekt bij diverse fabrikanten, omdat zij hierdoor zelf kennis opbouwen en daarmee minder afhankelijk zijn van externe partijen bij het ontwerp. Verder biedt dit ECN de mogelijkheid voor toepassing van de regeltool en verdere, zo mogelijk gezamenlijke, ontwikkeling ervan.


Back to List