Publications

Skip Navigation Links.

Search for publications:


Limit search to the fields


ECN publication
Title:
Stand van de techniek van elektriciteitsopwekking op basis van zonthermische centrales
 
Author(s):
 
Published by: Publication date:
ECN Policy Studies 1-3-2006
 
ECN report number: Document type:
ECN-C--05-087 ECN publication
 
Number of pages: Full text:
21 Download PDF  

Abstract:
Op verzoek van de Energieraad heeft de unit Beleidsstudies van ECN inhet kort geanalyseerd wat de stand van de techniek is van elektriciteitsopwekking op basis van zonthermische centrales, ook wel genoemd ?Concentrating Solar Power? (CSP). De techniek maakt gebruik van direct zonlicht. De instraling van direct zonlicht is groot in droge gebieden die tussen de 20e en 40e breedtegraad worden aangetroffen op verschillende plaatsen op de wereld zoals Noord-Afrika, het Midden Oosten en het zuidwesten van de Verenigde Staten. De analyse gaat in op het potentieel van de CSP-techniek in termen van regio?s waar deze kan worden toegepast, potentiƫle capaciteit en elektriciteitsproductiekosten. Daarnaast wordt kort ingegaan op de mogelijkheid van elektriciteitstransport van CSP-installaties. Verder wordt ingegaan op mogelijke raakvlakken met andere vormen van elektriciteitsopwekking en wordt bezien of, en zo ja in welke mate, de CSP-technologie kansen kan bieden voor Nederlandse bedrijven.


Back to List