Publications

Skip Navigation Links.

Search for publications:


Limit search to the fields


ECN publication
Title:
Spoorzoeken en wegbereiden. Een reisgids voor de energietransitie
 
Author(s):
 
Published by: Publication date:
ECN Policy Studies 12-9-2011
 
ECN report number: Document type:
ECN-E--11-051 ECN publication
 
Number of pages: Full text:
56 Download PDF  

Abstract:
Onze energiehuishouding, één van de pijlers van de Nederlandse onze samenleving, zal de komende decennia drastische veranderingen ondergaan. Dat zal een bij tijd en wijle moeizaam en pijnlijk proces worden. Aan beleidsmakers de taak die veranderingen te regisseren met een helder oog voor kansen en bedreigingen. Deze gids beoogt Nederlandse beleidsmaker voor die taak enkele strategische inzichten en handvatten te bieden.


Back to List