Publications

Skip Navigation Links.

Search for publications:


Limit search to the fields


ECN publication
Title:
Metingen aan ultrafijn stof rondom Schiphol
 
Author(s):
Weijers, E.P.; Kos, G.P.A.; Blom, M.J.; Laer, J. van; Berghmans, P.; Moerman, M.; Keuken, M. P.; Fokkens, P.H.; Wesseling, J.P.; Bezemer, A.
 
Published by: Publication date:
ECN Environment & Energy Engineering 24-9-2015
 
ECN report number: Document type:
ECN-E--15-038 ECN publication
 
Number of pages: Full text:
46 Download PDF  

Abstract:
Op verzoek van het RIVM (en in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu) is een oriënterend onderzoek uitgevoerd naar de concentraties van ultrafijn stof (UFP) in de omgeving van Schiphol. ECN heeft deze verkennende metingen gecoördineerd. Aan de meetcampagne hebben TNO, VITO en RIVM meegewerkt. Gemeten is op een tiental locaties rondom Schiphol met verschillende instrumenten. Om een goede vergelijking mogelijk te maken is vooraf een meting gedaan met alle instrumenten op één locatie. De metingen zelf vonden vervolgens in 2 fases plaats. Fase 1 waren oriënterende metingen om vast te stellen welke concentratieniveaus rondom Schiphol voorkomen en hoe de ruimtelijke verdeling grofweg is. Met behulp van, onder andere, deze informatie, zijn locaties gekozen waar vervolgens gedurende 4-6 weken aantallen en gemiddelde groottes van UFP-deeltjes zijn gemeten. In het voorliggende rapport wordt de opzet van de meetcampagne in technische en praktische zin toegelicht. Daarna worden resultaten beschreven aan de hand van tijdreeksen en concentratiewindrozen van deeltjesaantallen en -grootteverdelingen op de verschillende meetlocaties. Voor een diepgaande interpretatie van de meetgegevens en beschrijving van de resultaten wordt verwezen naar de (overkoepelende) RIVM rapportage.


Back to List