Publications

Skip Navigation Links.

Search for publications:


Limit search to the fields


ECN publication
Title:
Achtergronddocument onzekerheidsanalyse Nationale Energieverkenning 2017
 
Author(s):
Welle, A.J. van der; Hekkenberg, M.; Geilenkirchen, G; Hout, M. van; Menkveld, M.; Peek, K; Plomp, A.J.; Schijndel, M van; Sluis, S van der; Smekens, K.E.L.; Stralen, J. van; Traa, M; Tigchelaar, C.; Wetzels, W.
 
Published by: Publication date:
ECN Policy Studies 19-12-2017
 
ECN report number: Document type:
ECN-E--17-049 ECN publication
 
Number of pages: Full text:
185 Download PDF  

Abstract:
De Nationale Energieverkenning (NEV) schetst jaarlijks de stand van zaken van de Nederlandse energiehuishouding en de uitstoot van broeikasgassen. De NEV geeft bandbreedtes rond de projectie op de korte termijn (zichtjaar 2020) en de middellange termijn (zichtjaar 2030). Dit achtergrondrapport geeft een toelichting op de totstandkoming van de bandbreedtes en biedt nader inzicht in de onzekerheden die binnen de ontwikkeling van de energiehuishouding en de uitstoot van broeikasgassen een rol spelen.


Back to List