Publications

Skip Navigation Links.

Search for publications:


Limit search to the fields


ECN publication
Title:
Achtergrondrapport doorrekening regeerakkoord Rutte III: elektriciteitsvoorziening
 
Author(s):
 
Published by: Publication date:
ECN Policy Studies 29-11-2017
 
ECN report number: Document type:
ECN-E--17-067 ECN publication
 
Number of pages: Full text:
16 Download PDF  

Abstract:
PBL heeft in samenwerking met ECN een doorrekening uitgevoerd van het effect van het regeerakkoord van Kabinet Rutte III op broeikasgasemissies, hernieuwbare energie en het finaal energiegebruik (Koelemeijer et al., 2017). Dit rapport geeft een verdere toelichting op de deeldoorrekening van twee maatregelen uit het RA2017 die betrekking hebben op de elektriciteitssector 1) een bodemprijs voor CO2 en 2) een vervroegde uitfasering van Nederlandse kolencentrales.


Back to List