Publications

Skip Navigation Links.

Search for publications:


Limit search to the fields


ECN publication
Title:
Materiaal Schaarste en ECN; Eindrapport van het Ideation Challenge project Re-Supply
 
Author(s):
 
Published by: Publication date:
ECN Wind Energy 25-1-2018
 
ECN report number: Document type:
ECN-E--18-008 ECN publication
 
Number of pages: Full text:
60 Download PDF  

Abstract:
In dit rapport worden de resultaten samengevat van het ideation challenge project Re-supply. Er wordt een overzicht gegeven van literatuur over materiaal schaarste in relatie tot de ontwikkeling van duurzame energie. Twee voorbeelden worden in meer detail behandeld: de rol van zeldzame aardmetalen in windturbine technologie, en tellurium (Te) als essentieel onderdeel voor grootschalige CdTe dunne-film film PV. Tenslotte worden mogelijke gevolgen voor de onderzoeksprogramma’s van de ECN units gegeven, en worden enkele meer fundamentele stellingen gepresenteerd.


Back to List