Publications

Skip Navigation Links.

Search for publications:


Limit search to the fields


ECN publication
Title:
Toepassing van organosolv lignine en cellulose in asphalt, autobanden, brandstoffen en verpakkingen
 
Author(s):
Dijkstra, J.W.; Arts, G.T.A.; Feijen, J.; Gevers, N.; Naus, R.W.M.; Smit, A.T.; Wild, P.J. de; Storm, I.M.
 
Published by: Publication date:
ECN Biomass & Energy Efficiency 19-3-2018
 
ECN report number: Document type:
ECN-E--18-024 ECN publication
 
Number of pages: Full text:
22 Download PDF  

Abstract:
In het E3 BioFRAME project wordt het gebruik van de producten van organosolv fractionering van biomassa onderzocht voor vier product toepassingen (autobanden, asfalt, brandstoffen en verpakkingen). Hiervoor zijn succesvolle bench-schaal experimenten gedaan voor de fractionering van plantgewassen tarwestro, beuk- en dennenhout. Opschaalde producties zijn gedaan bij Fraunhofer CBP in Leuna waarbij op kilogram schaal fracties van lignine en cellulose zijn geproduceerd met behulp van aceton organosolv fractionering. Resultaten voor bandentoepassingen laten zien dat lignine niet goed gedispergeerd wordt in de rubber-polymeer matrix door sterke lignine-lignine interactie en door een te grote deeltjesgrootte. Voor asfalttoepassingen werd gevonden dat het meng/smeltgedrag en de dispersie van lignine in bitumen slecht zijn. Desondanks werd gevonden dat het bijmengen van kleine hoeveelheden lignine in asfalt de sterkte van het asfalt niet significant verlaagde. Voor brandstoftoepassingen werd gevonden dat nog slechts beperkte hoeveelheden lignine in brandstoffen kunnen worden opgelost, onvoldoende om economisch haalbaar te zijn. Er is met een lignine/biobrandstof wel een succesvolle motortest uitgevoerd. Voor cellulosetoepassingen in PaperFoam verpakkingsmaterialen werd gevonden dat de verpakkingen onvoldoende sterkte hadden, en dat de diverse mechanische en chemische methoden om dit te verbeteren onvoldoende effectief of niet kosteneffectief waren. Ten slotte is het economisch perspectief voor toepassingen van lignine en cellulose geschetst. De hoogste potentiele waarde voor lignine werd gevonden in autobandentoepassing met, echter deze toepassing heeft een beperkt marktvolume. Ook voor cellulose in verpakkingsmaterialen werd een goede waarde maar een nog beperkt marktvolume gevonden.


Back to List