Publications

Skip Navigation Links.

Search for publications:


Limit search to the fields


ECN publication
Title:
VGM Jaarverslag 2017
 
Author(s):
 
Published by: Publication date:
ECN Quality Safety Health and Environment 29-3-2018
 
ECN report number: Document type:
ECN-E--18-028 ECN publication
 
Number of pages: Full text:
48 Download PDF  

Abstract:
Dit verslag beschrijft de activiteiten en prestaties van ECN op gebied van Veiligheid, Gezondheid en Milieu over 2017 en vormt een verplichting volgens de Omgevingswet Milieu. Het verslag is gebaseerd op bijlage II van het Besluit Milieuverslaglegging Wet milieubeheer.


Back to List