Publications

Skip Navigation Links.

Search for publications:


Limit search to the fields


ECN publication
Title:
Berekening referentierendement voor de opwekking van elektriciteit
 
Author(s):
Pouwelse, J.W.; Gerdes, J.
 
Published by: Publication date:
ECN Policy Studies 23-6-2011
 
ECN report number: Document type:
ECN-N--11-016 External memo
 
Number of pages: Full text:
3 Download PDF  

Abstract:
Bij de berekening van de gerealiseerde energiebesparing wordt onder meer gebruik gemaakt van het referentierendement voor de productie van elektriciteit. Eenvoudig gezegd kan hiermee worden bepaald hoeveel fossiele brandstoffen nodig zouden zijn geweest als niet bij de productie of bij het verbruik van elektriciteit bespaard zou zijn. De berekening van het referentierendement voor elektriciteit is in 2010 herzien en zal ook worden beschreven in het vernieuwde Protocol Monitoring Energiebesparing (PME). Het in PME-verband vastgestelde referentierendement voor elektriciteit wordt ook gebruikt voor andere doeleinden, waaronder de berekening van hernieuwbare energie conform het Protocol Monitoring Hernieuwbare Energie (PHE) en is afgestemd met de partijen die bij dat protocol betrokken zijn.


Back to List