Publications

Skip Navigation Links.

Search for publications:


Limit search to the fields


ECN publication
Title:
Aanvullend advies geothermie in SDE+ 2013
 
Author(s):
 
Published by: Publication date:
ECN Policy Studies 11-12-2012
 
ECN report number: Document type:
ECN-N--12-025 External memo
 
Number of pages: Full text:
12 Download PDF  

Abstract:
Deze notitie beantwoordt vragen die het Ministerie van Economische Zaken (EZ) aan ECN en DNV KEMA gesteld heeft over de ondersteuning van geothermieprojecten in de SDE+ 2013. De beantwoording van de vragen is in het licht te zien van voorkoming van overstimulering en beperking van overreservering van middelen door de SDE+. Het advies in deze notitie is een aanvulling op het advies op de basisbedragen SDE+ 2013 dat geconsulteerd is met de sector. Na dit advies heeft EZ gevraagd naar de mogelijkheden voor het maximeren van het maximaal subsidiabele productievermogen en de wenselijkheid om de hoogte van de SDE+-subsidie te laten afhangen van het projectvermogen en de potentie van een referentie-installatie voor geothermische warmteopwekking op grote diepte. ECN en DNV KEMA adviseren de SDE+-ondersteuning voor geothermische warmte open te stellen voor grotere projectvermogens dan het vermogen van de referentie-installatie uit het advies voor de basisbedragen 2013.


Back to List