Publications

Skip Navigation Links.

Search for publications:


Limit search to the fields


ECN publication
Title:
Wat is een “redelijke” opstalvergoeding voor de exploitatie van windturbines op land?
 
Author(s):
 
Published by: Publication date:
ECN Policy Studies 1-10-2014
 
ECN report number: Document type:
ECN-N--14-019 External memo
 
Number of pages: Full text:
10 Download PDF  

Abstract:
Een zeer tentatieve schatting van de minimaal redelijke grondvergoeding voor vaststelling van de SDE+-tarieven wordt in deze notitie geadviseerd op 0,85 €/MWh. De praktijk dient te leren of de markt hiermee kan leven of dat na verloop van tijd, zeg drie jaar, bij een onbevredigend verloop van het totaal geïnstalleerd vermogen wind op land opwaarts herzien dient te worden. Om de kans op onaangename verrassingen te verminderen en eventuele daarmee gepaard gaande overcompensatie op de koop toe te nemen, zou de grondvergoeding ter vaststelling van de SDE+ basisbedragen voor wind op land geleidelijk lager vastgesteld kunnen worden.

More Information:

Back to List