Publications

Skip Navigation Links.

Search for publications:


Limit search to the fields


ECN publication
Title:
Verkenning potentieel hernieuwbare energie Gemeente Enschede
 
Author(s):
 
Published by: Publication date:
ECN Policy Studies 21-4-2015
 
ECN report number: Document type:
ECN-N--15-011 External memo
 
Number of pages: Full text:
25 Download PDF  

Abstract:
In 2009 zijn in Enschede doelstellingen geformuleerd voor 2020 op het gebied van klimaat en energie in de nota Nieuwe Energie voor Enschede. Daarnaast zijn er deelstudies gedaan naar de mogelijkheden in Enschede, met name op het gebied van hernieuwbare energie. De gemeente Enschede wil nu door bestuur, inwoners en bedrijven gezamenlijk gedragen doelstellingen vaststellen voor 2030 op het gebied van energie en klimaat. Gecombineerd met een doorkijk tot 2050 moeten deze doelstellingen omgezet worden in een concrete geactualiseerde realisatiestrategie, het Actieplan Duurzaamheid. Deze notitie beoogt hiervoor de benodigde achtergrondinformatie te bieden.


Back to List