Publications

Skip Navigation Links.

Search for publications:


Limit search to the fields


ECN publication
Title:
Beoordeling gericht maatregelenpakket Energieakkoord
 
Author(s):
 
Published by: Publication date:
ECN Policy Studies 21-12-2015
 
ECN report number: Document type:
ECN-N--15-043 External memo
 
Number of pages: Full text:
35 Download PDF  

Abstract:
In september 2013 is het Energieakkoord voor duurzame groei overeengekomen met meer dan 40 partijen. Sindsdien is een lange reeks acties ingezet om de ambitieuze doelen te halen. In de NEV 2015 (ECN 2015) zijn ramingen gemaakt van de toekomstige Nederlandse energievoorziening. Hierin is geconstateerd dat een deel van deze doelen binnen bereik is: het besparingstempo, de hoeveelheid netto werkgelegenheid en het aandeel hernieuwbare energie van 16% in 2023. Het doel van 100 PJ extra besparing en het aandeel hernieuwbare energie van 14% in 2020 liggen echter nog buiten bereik. De partners in het Energieakkoord zijn inmiddels bezig om een gericht maatregelenpakket te ontwikkelen om deze laatste twee doelen alsnog binnen bereik te brengen. In deze notitie wordt een eerste inschatting gemaakt van de concreetheid van deze maatregelen en de mogelijke effecten hiervan. Het betreft een momentopname, want veel maatregelen worden nog verder ontwikkeld. Dit document dient ter onderbouwing van de Voortgangsrapportage van het Energieakkoord die eind 2015 wordt gepubliceerd door de Borgingscommissie.


Back to List