Publications

Skip Navigation Links.

Search for publications:


Limit search to the fields


ECN publication
Title:
Kosten wind op zee 2016
 
Author(s):
 
Published by: Publication date:
ECN Policy Studies 22-11-2016
 
ECN report number: Document type:
ECN-N--16-017 External memo
 
Number of pages: Full text:
6 Download PDF  

Abstract:
Het ministerie van Economische Zaken heeft gevraagd naar de kosten van wind op zee op basis van de huidige marktinzichten. Deze notitie geeft antwoord op die vraag. De realisatie van windparken op zee in de aangewezen gebieden op de Nederlandse Noordzee kost ongeveer 0,084 €/kWh (variërend tussen 0,080 €/kWh en 0,090 €/kWh). Deze aangewezen gebieden zijn: Borssele, Hollandse Kust (zuid), Hollandse Kust (noord), Hollandse Kust (west), IJmuiden Ver en ten noorden van de Waddeneilanden. Het bedrag van 0,084 €/kWh is berekend als een zg. SDE+-basisbedrag voor windparken die rond 2020 gerealiseerd worden, waarbij geen kosten voor de netaansluiting zijn meegenomen.


Back to List