Publications

Skip Navigation Links.

Search for publications:


Limit search to the fields


ECN publication
Title:
Uitsplitsing totale CO2-emissies in de NEV naar functies
 
Author(s):
 
Published by: Publication date:
ECN Policy Studies 7-12-2016
 
ECN report number: Document type:
ECN-N--16-024 External memo
 
Number of pages: Full text:
3 Download PDF  

Abstract:
Uitsplitsing totale CO2-emissies naar functie. In de Nationale Energieverkenning 20161 (NEV) wordt de actuele verwachting met betrekking tot uitstoot van CO2 geschetst. Naar aanleiding van het opstellen van de energieagenda hebben het Ministerie van I & M en het Ministerie van EZ aan ECN gevraagd om de totale NEV-emissies weer te geven volgens de indeling in functies/maatschappelijke behoeften die is gehanteerd in het RLI-advies Rijk zonder CO2.


Back to List