Publications

Skip Navigation Links.

Search for publications:


Limit search to the fields


ECN publication
Title:
NL participatie IEA HIA Task38
 
Author(s):
 
Published by: Publication date:
ECN Policy Studies 23-11-2016
 
ECN report number: Document type:
ECN-N--16-028 External memo
 
Number of pages: Full text:
15 Download PDF  

Abstract:
Deze notitie bevat een kort verslag van deelname aan een bijeenkomst van Task 38 van de IEA Hydrogen Implementing Agreement (HIA) en bevat een voorstel voor Nederlandse inbreng in Task 38 gelet op de beschikbaarheid en resultaten van Nederlandse projecten enerzijds, en de mogelijkheden voor inpassing in voorgenomen Task 38 activiteiten anderzijds. Hiermee geeft de notitie invulling aan een deel van de RVO opdracht met kenmerk FLEX16003 en projecttitel ‘IEA HIA Workshop voor Task 28 / Task 38 inzake P2G’.


Back to List