Publications

Skip Navigation Links.

Search for publications:


Limit search to the fields


ECN publication
Title:
Energiescenario’s Drenthe 2030
 
Author(s):
 
Published by: Publication date:
ECN Policy Studies 16-12-2016
 
ECN report number: Document type:
ECN-N--16-031 External memo
 
Number of pages: Full text:
14 Download PDF  

Abstract:
De Provincie Drenthe wil de energiehuishouding verduurzamen met als doel om in 2050 energieneutraal te zijn. Uitgangspunten hierbij zijn dat in 2050 alle energie die gebruikt wordt uit hernieuwbare bron moet komen. Dat laatste interpreteren we als dat een overschot aan een bepaalde vorm van hernieuwbare energie geëxporteerd mag worden en gecompenseerd mag worden door import van een andere vorm van hernieuwbare energie. De opwekking van hernieuwbare energie gaat gepaard met beduidend meer ruimtegebruik dan fossiele energie. In het proces Energielandschappen wil de Provincie de gevolgen van de energietransitie op de Drentse ruimte in kaart brengen. Daarvoor is inzicht in het toekomstig energiegebruik in Drenthe nodig, omdat meer energiegebruik, dat tevens volledig duurzaam wordt ingevuld, in combinatie met het doel energieneutraal te zijn tot meer ruimtegebruik zal leiden. De nadruk in dit onderzoek ligt op hoe groot het energiegebruik in 2030 is dat moet worden ingevuld volgens drie verschillende scenario’s. De vraag met welke vormen van hernieuwbare energie de vraag zal worden ingevuld, hoeveel ruimte daarvoor nodig is en hoeveel ruimte er in Drenthe is binnen aanvaardbare randvoorwaarden valt buiten het bestek van dit onderzoek.


Back to List