Publications

Skip Navigation Links.

Search for publications:


Limit search to the fields


ECN publication
Title:
Één-op-één afspraken: Wanneer additioneel?
 
Author(s):
 
Published by: Publication date:
ECN Policy Studies 21-7-2017
 
ECN report number: Document type:
ECN-N--16-035 External memo
 
Number of pages: Full text:
2 Download PDF  

Abstract:
Deze notitie geeft aan hoe ECN additionaliteit vertaalt naar criteria voor de toetsing van één-op-één afspraken. De 100 PJ uit het Energieakkoord moeten additioneel zijn, en dus niet toe te schrijven aan autonome effecten of aan beleid dat voor het energieakkoord al van kracht was. Als principe geldt dus dat alles wat gaat gebeuren door maatregelen die voortvloeien uit het Energieakkoord – één-op-één afspraken, aanscherping convenanten – mee kan tellen.


Back to List