Publications

Skip Navigation Links.

Search for publications:


Limit search to the fields


ECN publication
Title:
Groeivoeten zonnepanelen (PV) voor de periodes tot 2023 en tot 2030
 
Author(s):
 
Published by: Publication date:
ECN Policy Studies 1-3-2017
 
ECN report number: Document type:
ECN-N--17-007 External memo
 
Number of pages: Full text:
5 Download PDF  

Abstract:
Voor het verkrijgen van inzichten over de toekomstige groeivoet voor zon-PV in Overijssel is gekeken naar diverse literatuurbronnen. Veelal zijn dit bronnen die een andere geografische scope hebben dan Nederland, zoals bijvoorbeeld wereldschaal. Uit deze rapporten is desondanks toch relevante informatie te destilleren. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar twee bronnen die een Nederlandse ori├źntatie hebben: het rapport van TKI Urban Energy (2015) en het rapport van ECN voor de provincie Overijssel. Veelal worden er in deze rapporten projecties gegeven, die dan, gebruikmakend van een hoeveelheid ge├»nstalleerd vermogen aan het begin van de periode, kunnen worden vertaald naar een constante gemiddelde jaarlijkse groeivoet. De groeicijfers zijn doorgaans gebaseerd op de verwachte groei van de som van zowel zonnepanelen op daken als ook veldopstellingen.


Back to List