Publications

Skip Navigation Links.

Search for publications:


Limit search to the fields


ECN publication
Title:
Kostenonderzoek zonne-energie SDE+ 2018
 
Author(s):
Beurskens, L.W.M.; Lemmens, J.
 
Published by: Publication date:
ECN Policy Studies 10-4-2017
 
ECN report number: Document type:
ECN-N--17-012 External memo
 
Number of pages: Full text:
13 Download PDF  

Abstract:
Deze notitie is onderdeel van een reeks notities met kostenbevindingen. De kostenbevindingen kunnen gebruikt worden om met stakeholders in gesprek te gaan over de kosten van hernieuwbare-energie-installaties. Enkele maanden na deze kostenbevindingen wordt een rapport geschreven met een conceptadvies basisbedragen SDE+ 2018, waarna ook een eindadvies basisbedragen SDE+ 2018 geschreven wordt. Deze notitie heeft betrekking op zonne-energie. De regelnummering is weergegeven in de notitie om de reacties te kunnen verwerken.

More Information:

Back to List