Publications

Skip Navigation Links.

Search for publications:


Limit search to the fields


ECN publication
Title:
Costs of small-scale wind projects
 
Author(s):
 
Published by: Publication date:
ECN Policy Studies 28-7-2017
 
ECN report number: Document type:
ECN-N--17-024 External memo
 
Number of pages: Full text:
7 Download PDF  

Abstract:
In deze notitie worden kosten, opbrengsten en resulterende basisbedragen gerapporteerd voor wind¬turbines met een individueel vermogen van 800 kW tot 1 MW, waarbij wordt gekeken naar twee ranges voor de ashoogte: 40 tot 50 meter en 50 tot 60 meter. Dit zijn de typische ashoogtes voor wind-turbines van deze kleinschalige vermogenscategorie. Door de lagere ashoogte en rotordiameter is de opbrengstsverwachting significant lager, waardoor het berekende basisbedrag hoger is dan die van windenergie bij hogere ashoogtes: het verschil bedraagt, afhankelijk van de ashoogte en het windregime, ongeveer 0,005 €/kWh tot wel 0,035 €/kWh.


Back to List