Publications

Skip Navigation Links.

Search for publications:


Limit search to the fields


ECN publication
Title:
Raming van broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen 2011-2015
 
Author(s):
Verdonk, M.; DaniĆ«ls, B.W.
 
Published by: Publication date:
ECN Policy Studies 31-5-2011
 
ECN report number: Document type:
ECN-O--11-042 Other
 
Number of pages: Full text:
53 Download PDF  

Abstract:
In dit rapport presenteren het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) de geraamde uitstoot van broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen voor de periode 2011 tot en met 2015. Deze raming is uitgevoerd omdat er, naast beleid gericht op 2020 en verder, ook Europese en andere internationale afspraken zijn gemaakt over verplichtingen waaraan Nederland nu of binnen enkele jaren al moet voldoen. Het gaat daarbij om verplichtingen uit het Kyoto Protocol, het Europese Effort Sharing-besluit en de Europese richtlijn Nationale Emissieplafonds (National Emission Ceilings, NEC-richtlijn). Tot dusver was de te verwachten jaarlijkse uitstoot in de periode 2011-2015 niet expliciet geraamd. Op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu is deze raming opgesteld om te beoordelen of het huidige, vastgestelde klimaat- en luchtbeleid nog op koers ligt om de Europese verplichtingen en andere internationale afspraken na te komen.

More Information:

Back to List