Publications

Skip Navigation Links.

Search for publications:


Limit search to the fields


ECN publication
Title:
Doorrekening van het kabinetsbeleid voor milieu, klimaat en natuur. Verkenning voor de Motie-Halsema
 
Author(s):
Kruitwagen, S.; Daniëls, B.W.
 
Published by: Publication date:
ECN Policy Studies 21-9-2011
 
ECN report number: Document type:
ECN-O--11-054 Other
 
Number of pages: Full text:
20 Download PDF  

Abstract:
De beleidswijzigingen die het kabinet Rutte heeft aangekondigd voor milieu en klimaat wijzen niet allemaal in dezelfde richting. Het kabinet geeft een stevige impuls voor hernieuwbare energie waardoor in 2020 het aandeel hernieuwbare energie toeneemt naar 9 à 12%. Het kabinet bezuinigt echter op het budget voor het waterkwaliteits- beleid en neemt daarmee een voorschot op onzekere en nog niet gerealiseerde doelmatigheidswinsten. Aangezien nog niet alle kabinetsplannen concreet zijn, is nog niet duidelijk of het kabinet aan de Europese afspraken op het terrein van milieu, klimaat en natuur zal kunnen voldoen. Dit blijkt uit de notitie Effecten van het kabinetsbeleid voor milieu en klimaat; verkenning voor de motie Halsema.


Back to List