Publications

Skip Navigation Links.

Search for publications:


Limit search to the fields


ECN publication
Title:
Naar een schone economie in 2050: routes verkend. Hoe Nederland klimaatneutraal kan worden
 
Author(s):
Ros, J.; Koelemeijer, R.; Elzenga., H.E.; Peters, J.; Hekkenberg, M.; Bosch, P.
 
Published by: Publication date:
ECN Policy Studies 16-11-2011
 
ECN report number: Document type:
ECN-O--11-076 Other
 
Number of pages: Full text:
176 Download PDF  

Abstract:
Op verzoek van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu verkenden PBL en ECN de mogelijkheden om te komen tot 80% minder broeikasgassen in 2050. Voor elke sector is afgewogen welke oplossingen het beste passen in een schone en duurzame energiehuishouding, wanneer ook effecten buiten de sectorgrenzen worden meegeteld. Conclusie van de studie is dat het doel te halen is door nu al in te zetten op een mix van 4 elementen: energiebesparing, biomassa, CO2-afvang en opslag, en schone elektriciteit.

Zie ook het persbericht via onderstaande link:

More Information:

Back to List