Publications

Skip Navigation Links.

Search for publications:


Limit search to the fields


ECN publication
Title:
Nationale Energieverkenning 2016
 
Author(s):
Schoots, K.; Hekkenberg, M.; Hammingh, P.
 
Published by: Publication date:
ECN Policy Studies 14-10-2016
 
ECN report number: Document type:
ECN-O--16-035 Other
 
Number of pages: Full text:
226 Download PDF  

Abstract:
De Nationale Energieverkenning (NEV) 2016 schetst de stand van zaken van de Nederlandse energiehuishouding in een internationale context. Het Nederlandse energiesysteem staat niet los van dat in het buitenland. De NEV schetst binnen die context de waargenomen ontwikkeling vanaf 2000 tot heden en geeft de verdere verwachting tot 2020 en 2035. Het gaat daarbij om zowel de vraag naar als het aanbod van energie, de emissie van broeikasgassen en om economische factoren die samenhangen met energie, zoals de bijdrage aan het nationaal product en de werkgelegenheid. Hiermee legt de NEV een feitenbasis onder de politieke besluitvorming en het maatschappelijk debat in Nederland over energie. Het is de derde maal dat de NEV verschijnt. Deze editie besteed extra aandacht aan de effecten van de maatregelen uit het Energieakkoord en geeft daarmee de kwantitatieve invulling van de evaluatie hiervan.

More Information:

Back to List