Publications

Skip Navigation Links.

Search for publications:


Limit search to the fields


ECN publication
Title:
In relatietherapie met de zware industrie?
 
Author(s):
 
Published by: Publication date:
ECN Policy Studies 13-10-2016
 
ECN report number: Document type:
ECN-O--16-039 Other
 
Number of pages: Full text:
4 Download PDF  

Abstract:
Om het doel van het Parijse Klimaatakkoord te realiseren zal ook de zware industrie radicaal moeten verduurzamen. Omdat het grootschalige koolstof-intensieve processen betreft kun je niet volstaan met eenvoudige en geleidelijke aanpassingen. Veel belemmeringen hebben die ingrijpende verduurzaming tot nu toe in de weg gestaan. In de discussies over de vereiste aanpak leidt dat tot onbegrip en weerstand. Dit paper is een pleidooi om in dialoog met de industrie te gaan om begrip te kweken en weerstanden te overwinnen. Zowel industrie als publiek en overheid hebben daarbij wat te leren en bij te dragen aan de oplossingen


Back to List