Publications

Skip Navigation Links.

Search for publications:


Limit search to the fields


ECN publication
Title:
Energietransitie en Werkgelegenheid
 
Author(s):
 
Published by: Publication date:
ECN Policy Studies 2-1-2018
 
ECN report number: Document type:
ECN-O--16-043 Other
 
Number of pages: Full text:
13 Download PDF  

Abstract:
Om het doel van het Parijse Klimaatakkoord te realiseren moet de energievoorziening radicaal verduurzamen. De eerste stappen zijn al zichtbaar, zoals de bouw van windturbines voor elektriciteit. Maar er zal ook veel moeten veranderen bij het vervoer, in de gebouwde omgeving, bij de industrie en de landbouw. Wat voor gevolgen heeft dat voor de economie, in het bijzonder de werkgelegenheid? Nederland heeft een belangrijke olie- en gassector. Kan die omschakelen naar duurzame energiebronnen? Wat verandert er in de bouw- en installatiesector? Hoe gaat de zware industrie de omschakeling maken? Dit paper verkent de toekomst van de werkgelegenheid op basis van de ontwikkelingen die nu zichtbaar zijn.


Back to List