Publications

Skip Navigation Links.

Search for publications:


Limit search to the fields


ECN publication
Title:
Energieakkoord: Effecten van de energietransitie op de inzet en kwaliteit van arbeid
 
Author(s):
Dril, A.W.N. van; Koning, M; Smit, N
 
Published by: Publication date:
ECN Policy Studies 30-11-2016
 
ECN report number: Document type:
ECN-O--16-050 Other
 
Number of pages: Full text:
60 Download PDF  

Abstract:
Met de ondertekening van het Energieakkoord voor duurzame groei hebben 47 partijen, waaronder werkgevers, werknemers, overheid en de milieubeweging zich toegelegd op een breed gedragen, robuust en toekomstbestendig energiebeleid. Het akkoord stelt doelen op het gebied van energiebesparingen, een toename in het aandeel hernieuwbare energie en de realisatie van tenminste 15.000 arbeidsjaren in onder andere de energiesector, de bouw- en installatiesector en de Cleantech sector. Het Energieakkoord zet daarnaast ook in op goede arbeidsverhoudingen, arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden, zodat ook op sociaal gebied sprake is van een duurzame transitie. Deze energietransitie wordt in de Nationale Energieverkenning (NEV)1 op kwantitatieve aspecten gemonitord. Ter aanvulling heeft de Taakgroep Werk en Scholing van de SER Borgingscommissie Energieakkoord een onderzoek laten uitvoeren naar enkele specifieke kwaliteitsaspecten van de nieuwe werkgelegenheid in de periode 2013-2016. In samenwerking met ECN en het CBS2 heeft het EIB een analyse gedaan van de kwalitatieve effecten van het Energieakkoord op de arbeidsmarkt. In dit rapport beschrijven wij onder andere welk deel van de werkgelegenheid in Nederland terechtkomt, welke kwalificaties voor de nieuwe werkgelegenheid zijn vereist, in welke mate de werkgelegenheid tijdelijk of structureel is en het soort dienstverbanden dat hierbij wordt aangegaan.

More Information:

Back to List