Publications

Skip Navigation Links.

Search for publications:


Limit search to the fields


ECN publication
Title:
Aanpak voor de verduurzaming van de Nederlandse industrie
 
Author(s):
 
Published by: Publication date:
ECN Policy Studies 27-9-2017
 
ECN report number: Document type:
ECN-O--17-001 Other
 
Number of pages: Full text:
20 Download PDF  

Abstract:
Het Ministerie van Economische Zaken heeft ECN Beleidsstudies gevraagd om een essay te schrijven over de verduurzaming van de energie-intensieve industrie. In dit essay schetst ECN de rol en positie van de energie-intensieve industrie in de transitie naar een CO2-arme samenleving. Uitgangspunt daarbij is een broeikasgas-emissiereductie van 80-95% in 2050 ten opzichte van de emissies in 1990.


Back to List