Publications

Skip Navigation Links.

Search for publications:


Limit search to the fields


ECN publication
Title:
Synergies at Sea - Integrating Offshore Electricity Infrastructure
 
Author(s):
Wiggelinkhuizen, E.J.; Sweco, ; Nuon/Vattenfall, ; TU Delft, ; Rijksuniversiteit Groningen, ; Royal HaskoningDHV, ; DC Offshore, ; Energy Solutions, 
 
Published by: Publication date:
ECN Wind Energy 20-3-2018
 
ECN report number: Document type:
ECN-O--17-015 Other
 
Number of pages: Full text:
26 Download PDF  

Abstract:
Het Synergies at Sea project is gestart in januari 2013 en afgerond in December 2016. In het project is onderzocht hoe integratie van de infrastructuur van offshore windparken en offshore interconnectoren kan leiden tot een efficiënte energielevering, betere risk/reward balans en kostenbesparingen. Om de haalbaarheid te onderzoeken is een concrete business case uitgewerkt voor een internationale elektrische connectie tussen windparken in de Noordzee tussen het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Daarbij zijn potentiële obstakels en oplossingen in de techniek van het elektriciteitsnetwerk, wet- en regelgeving en financiële structuren onderzocht.

Synergies at Sea bestaat uit de volgende elkaar versterkende sub-projecten (SPs):
• SP1 UK-NL Interconnector: Feasibility and Design study on the Offshore Wind Interconnector
• SP2 New Financial Structures and Products
• SP3 Regulatory Framework • SP5 Value Engineering

Dit rapport vat de eindresultaten van de vijf sub projecten van Synergies at Sea samen. De afzonderlijke resultaten van elk sub-project zijn in één of meerdere rapporten (Engelstalig) beschreven (zie hoofdstuk 4 Publicaties).

More Information:

Back to List