Publications

Skip Navigation Links.

Search for publications:


Limit search to the fields


ECN publication
Title:
Nationale Energieverkenning 2017
 
Author(s):
Schoots, K.; Hekkenberg, M.; Hammingh, P.
 
Published by: Publication date:
ECN Policy Studies 19-10-2017
 
ECN report number: Document type:
ECN-O--17-018 Other
 
Number of pages: Full text:
238 Download PDF  

Abstract:
De Nationale Energieverkenning biedt jaarlijks een breed en feitelijk overzicht van ontwikkelingen in de Nederlandse energiehuishouding. Deze verkenning is de vierde editie en ook nu weer tot stand gekomen via nauwe samenwerking tussen vele medewerkers van ECN, PBL, CBS en RVO.nl. De Nationale Energieverkenning 2017 (NEV 2017) maakt nog meer dan vorig jaar duidelijk dat ontwikkelingen in de Nederlandse energiesector onlosmakelijk verbonden zijn met die in de ons omringende landen. Ook groeit het belang van regionale samenwerkingsverbanden van gemeenten en provincies omdat zij te maken krijgen met de gevolgen van de energietransitie op het ruimtegebruik.

More Information:

Back to List