Publications

Skip Navigation Links.

Search for publications:


Limit search to the fields


ECN publication
Title:
Verduurzaming van de industrie: maatwerk of confectie?
 
Author(s):
 
Published by: Publication date:
ECN Policy Studies 2-1-2018
 
ECN report number: Document type:
ECN-O--17-023 Other
 
Number of pages: Full text:
15 Download PDF  

Abstract:
Welke aanpak is nodig om de industrie voor 2050 ingrijpend te verduurzamen? Het Klimaatakkoord van Parijs vraagt vergaande stappen, dus alle energie-intensieve industriële processen moeten tegen het licht gehouden worden. Hoe krijg je ze klimaatneutraal? Er zijn standaardsituaties maar ook speciale gevallen die om maatwerk vragen. Kan een beleidsinstrument die over een kam scheren, bijvoorbeeld met een algemene norm of met een financieel instrument, gebaseerd op de CO2-prestatie? Wat kan worden geleerd van instrumenten als de SDE+? In dit essay worden eerst de belangrijkste Nederlandse industriële processen gecategoriseerd aan de hand van product, energievraag en uitstoot. Vervolgens wordt een indicatie gegeven van decarbonisatieroutes en kostenfactoren. Tenslotte wordt geanalyseerd hoe ver een generieke beleidsaanpak komt en wanneer een maatwerkaanpak nodig wordt. Dit essay is mogelijk gemaakt door de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE).


Back to List