Publications

Skip Navigation Links.

Search for publications:


Limit search to the fields


ECN publication
Title:
De vliegende geest : ammoniak uit de landbouw en de gevolgen voor de natuur
 
Author(s):
 
Published by: Publication date:
ECN 1-12-2000
 
ECN report number: Document type:
ECN-P--00-006 Other
 
Number of pages: Full text:
271 Download PDF  

Abstract:
De vliegende geest tracht een overzicht te geven van de kennis die op het gebied van ammoniak bestaat. Er is gestreefd om een zo volledig mogelijk beeld te schetsen van de historie, de milieuaspecten en het beleid omtrent ammoniak. Het boek is niet alleen geschreven voor mensen die beroepsmatig in de ammoniakproblematiek en de achtergrondern zijn geïnteresseerd - zoals beleidsmedewerkers van ministeries, provincies en gemeenten, medewerkers van natuur- en milieuorganisaties - maar ook voor studenten en overige geïnteresseerden.


Back to List